POTÁPKA - Půjčovna lodí a raftů - Vltava

Vyšší Brod - Český Krumlov - Boršov

Všobecné podmínky

1. Půjčované vybavení je způsobilé výhradně pro použití, pro které je půjčovnou klientovi půjčeno a klient není oprávněn půjčené vybavení užívat jiným způsobem.

2. Klient zodpovídá za půjčené a převzaté vybavení. V případě nevrácení převzatého vybavení nebo jeho poškození uhradí klient nevrácené nebo poškozené věci půjčovně, a to v cenách jejich pořizovací výše k okamžiku uzavření smlouvy o vypůjčení. Klient je povinen uhradit škodu při vrácení vybavení, nedohodne-li se s půjčovnou jinak.

3. Klient nezodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného vybavení, které je způsobeno běžným provozem při užívání vybavení při plavbě.

4. Klient si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.

5. Půjčovna poskytne klientovi náhradní vybavení včetně dopravy zdarma, pokud došlo k jeho poškození, nebo ke ztrátě funkčnosti ne klientovou vinou.

Storno podmínky:

1. Půjčovna je oprávněna ze závažných provozních důvodů zrušit klientovu objednávku. V tomto případě je povinna o tom klienta neodkladně informovat a v přiměřené lhůtě mu vrátit případnou zálohu.

2. Při zrušení objednávky klientem více než 30 kalendářních dnů před počátkem doby zapůjčení se storno poplatky nehradí, v případě že byla složena záloha.

3. Při zrušení objednávky klientem 30 a méně kalendářních dnů před počátkem doby zapůjčení uhradí klient půjčovny 1/3 z celkové ceny objednávky a to do 10ti dnů od zrušení objednávky. Na tuto částku je půjčovna oprávněna započíst klientem zaplacenou zálohovou fakturu.

Storno poplatky se nehradí v těchto případech:
– nepříznivé vodní podmínky (záplavy, příliš nízký vodní stav)
– nepříznivé povětrnostní podmínky
Pokud klient odebere objednané vybavení v pozdějším termínu, než objednal, nebo pokud ho vrátí dříve, nemá nárok na vrácení částky.

Všeobecné a storno podmínky se mohou upravit dle vzájemné domluvy.